Daň z nabytí nemovitosti

– od listopadu 2016 platí daň z nemovitosti ve všech případech nabyvatel (kupující)

– platí se nejen při koupi domu, bytu či pozemku, ale také při jejich směně

– daňové přiznání je třeba podat do konce 3. kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad do katastru

daň činí 4 % ze základu daně ceny nemovitosti, lhůta pro zaplacení je stejná jako pro podání daňového přiznání

– přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází

– manželé v rámci společného jmění, mohou podat jen jedno daňové přiznání

 

Formulář ke stažení:

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2018&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB25